Kyläavustaja

Kyläavustaja ja nuoret kesätyöntekijät

Lantulan kesäkioskin kesätyöntekijät

Nuoret kesätyöntekijät kioskilla

Kun omat voimat eivät riitä tai haluat muuten apua kotitöihin voit saada kyläyhdistyksen palkkaaman kyläavustajan hätiin. Kesäaikaan saa apuun myös yhdistyksen palkkaamia nuoria.

Kotitaloudet voivat palkata kyläavustajaa mm. siivoukseen, ruuan laittoon, leipomisiin, pyykkien ja mattojen pesuun ym.

Nuoria kesätyöntekijöitä voi palkata myös kyläavustajan tehtäviin ja erityisen suosittuja ovat olleet polttopuiden pinoaminen, kukkamaiden hoito, ruohonleikkuu ja haravointi. Työn teettäjän tulee opastaa nuorta työnteossa, eikä heillä saa teettää ikään nähden vaarallisia töitä.

Palvelun käyttäjät:

Lantulan seudun asukkaat ja kesäasukkaat ja kyläyhdistyksen jäsenet.

Resurssien puitteissa myös muut.

Palvelutuottajat ja kumppanit:

Lantulan seudun kyläyhdistys tuottaa palvelun ja pj. ja rahastonhoitaja hoitavat palvelun organisointia ja valvontaa talkootyönä. Kumppanina on Sastamalan kaupungin kotihoito, jonka kanssa kyläavustaja tekee yhteistyötä ja kotihoito ilmoittaa palveluntarpeista. Sastamalan kaupunki myöntää nuorten työllistämiseen 300 €:n tuen 2-3 nuorelle.

 

Toteutus:

Ergonomisten työvälineiden tulee teettäjän mahdollistaa.

Kyläavustajan esimiehenä toimii rahastonhoitaja Sirkka-Liisa Saari puh. 0500346740. Hän tekee työlistat ja sopii kotitalouksien kanssa työajoista ja kustannuksista sekä avustajan palkan maksusta ja palkkatuen hakemisesta sekä tekee työsopimukset. Kotitalouksiin kyläavustaja jättää kuukausittain tilisiirron.

Nuorten kesätyöntekijöiden esimiehenä toimii pj. Leena Virri-Hanhijärvi puh. 050-3666953. Hän opastaa nuoria työsopimuksen teossa sekä työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista. Pj. hoitaa Sastamalan kaupungilta haettavan tuen. Työlistat ja palkkojen maksut hoitaa Sirkka-Liisa Saari.

Palvelun hinta ja talous:

Kyläavustajan palkka katetaan 50 % työllistämistuella ja työn tilaajilta saatavilla maksuilla. Hinta vuonna 2018 on 13 €/tunti.

Nuorten työn hinta on 3-7 €/tunti nuoren kokemuksesta riippuen. Yli 16 vuotiaiden nuorten kuukausipalkka 6 tunnin työpäivältä vaihtelee nuoren kokemuksen mukaan 600 ja 900 €:n välillä. Kaupungin 300 €:n tuki saadaan yli 16-vuotiaille, mutta yhdistys työllistää myös nuorempia, joille tukea ei saada. Heidän palkkansa katetaan työn tilaajilta kerättävillä maksuilla ja osin yhdistyksen omana rahoituksena. Nuoren palkka tällöin on 5-7 €/tunti kokemuksen mukaan