2003-2007 Hankkeet

Kylätoiminnan parhaat käytännöt -hanke 2006-2007 (Joutsenten reitti; Leader)

Tämä hanke oli suoraan Joutsenten reitin alaista toimintaa. Tämä oli seudullemme onnenpotku, sillä olimme puoli vuotta aiemmin ostaneet lakkautetun kyläkoulumme ja toimintamme oli hyvin aktiivista: palvelujen järjestämistä kaikenikäisille sekä rahankeruuta koulun maksamiseen.

Suunnitelman laadinta kylätaloksi hankitun koulukiinteistön lämmitysjärjestelmästä sekä tulevista korjaustarpeista pitkällä tähtäimellä. Eri lämmitysjärjestelmistä valittiin maalämpö. Jotta entisen koulurakennuksen ulkonäköön ei puututtaisi, teki Unto Virtanen suunnitelmat erillisen rakennuksen tekemisestä maalämpöä ja pesutiloja ajatellen.

Hankkeeseen kuului "Perjantaituulahdukset" eli jo aloitetun yhdistetyn ikääntyvän väestön päivätoiminnan ja lasten iltapäiväkerhotoiminnan jatkosuunnittelu ja käytännön järjestelyt. Eri ikäryhmien tarpeitten uudelleen kartoitus mielekkään elämän mahdollistamiseksi maaseudulla ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi. Tämä aloitettiin tekemällä haastattelut seudun vanhemman väen kodeissa tehdyillä haastatteluilla.

Hankkeen aikana lisättiin yhteistyötä seudun muiden järjestöjen, kuten VPK:n ja Kärppälän maatalousnaisten kanssa sekä kaupungin, seurakunnan, Sastamalan opiston ja Pirkan kylien kanssa.

Eri talkoitten suunnittelu ja organisointi sekä motivointi kuului hankkeeseen. Käytännön tiedotusta ja ilmoitusten hoitoa paikallislehtiin lisättiin ja kehitettiin kotisivuja ja sähköpostiliikenteen hoitamista.

Teddy Bear -projekti 2006-2007 (Sastamalan Opisto)

Sastamalan Opiston kanssa alkoi kansainvälinen hanke aiheenaan yhteistyö ikäihmisten ja lasten yhteisessä toiminnassa nimeltään TeddyBear- hanke. Siinä seudun ikäihmiset ja alakouluikäiset olivat pari tuntia joka toinen perjantai yhdessä opettaen toinen toisilleen taitojansa. Huomattavaa oli että lasten ja vanhusten välistä oli yksi sukupolvi pois ja näin vanha ja uusi tieto/taito kohtasivat niin käsitöissä kuin atk-taidoissakin.

TebbyBear-projektia televisioitiin. Suuret kiitokset saattelivat sekä koko TebbyBear-hanketta että ohjelmaa. Kyläläisten esiintyminen televisiossa sai kiitosta! Tässä Tuija Hyvösen kirje Karhunalleille:

"Katsoin juuri eilen tallennetun "Oppia ilman pakkoa". Kasvatustieteen sarjan MEIDÄN OSAMME. Kyllä olin niin ylpeä ja onnellinen siitä, miten Lantulan toiminta oli minun mielestäni tuotu esille. Minä toivon, että tekin koitte tyytyväisyyttä ohjelman nähtyänne. Olitte kaikki kauniita ja puhuitte ihmisen sydämellä!

Eilen illalla myöhään Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestön, VSY:n pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius lähetti minulle kiitoksensa ohjelmasta tiedottamisesta. Tämä on merkki siitä, että ohjelma on noteerattu merkittävällä valtakunnallisella tasolla. Tämä on tärkeää, sillä VSY on kansalaisopistojen valtakunnallinen etujärjestö. "

Pro-Lantula-hanke 2005-2006 (Joutsenten reitti; Leader)

Vuoden 2005 kyläyhdistyksen pj. Päivi Heinistö veti kolmatta kyläyhdistystä koskevaa hanketta. Tämän hankkeen avulla tehostettiin kyläyhdistyksen ja sen toimintojen markkinointia. Laadittiin kotisivut www.lantulanseutu.net ja Lantulan seutu -esite. Hankkeen aikana järjestettiin myös hygieniapassikoulutus 27 kyläläiselle ja järjestysmieskoulutus seitsemälle kyläläiselle. Hankkeessa päivitettiin ensimmäinen kyläsuunnitelma ja se valmistui 2006.

Haapamäen reittihanke 2003-2005 (Joutsenten reitti; Leader)

Lantulan seudun kyläyhdistyksen EU-hanke alkuperäiseltä nimeltään Haapamäen reitti alkoi huhtikuussa 2003 ja loppui kesäkuussa 2005.

Hankkeen aikana rakennettiin 5 km kävely- ja luontopolku sekä hiihtoreitti ja laavu alueelle noudattaen mahdollisimman paljon vanhoja polkuja. Tuloksena oli hyväkuntoinen latu talvisin perinteiselle hiihtotyylille ja kesäisin hyväkuntoinen kävelyreitti ja luontopolku marjastukseen, lenkkeilyyn jne. ja laavu yhdessäololle ympäri vuoden. Lisäksi aikaansaatiin kolmiolla merkittyjä polkuja muun muassa lähteelle.

Reitti sai myöhemmin virallisesti nimen Rusun reitti, koska laavu sijaitsee Rusuvuorella ja se on lähellä Rusuntietä. Reittiä saa kuka tahansa vapaasti käyttää, samoin laavua. Laavulla on nuotiota varten puita ja kesäisin myös vesisaavi ja -ämpäri nuotion sammuttamiseksi tarvittaessa.

Laavun käytön kukin korvaa kyläyhdistykselle nauttimalla olostaan, pitämällä paikat siistinä, viemällä roskat mukanaan ja kirjoittamalla nimensä vieraskirjaan.

Lantulan seudun kyläyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi Rusun reitille ja laavulle.

Lantula Laavun rakentaminen

Kuva laavun rakennustöistä

Kyläsuunnitelmahanke 2003 (Joutsenten reitti; Leader)

Vammalassa alkoi kesällä 2002 kylien kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli, että jokaisella kyläseudulla, jossa toimi kyläyhdistys, kylätoimikunta tai muita kylän kehittämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä tehdään kyläsuunnitelma. Hankkeen rahoitus haettiin Joutsenten reitti ry:n kautta ja sitä hallinnoi Hoikan opisto.

Lantulassa kyläsuunnittelu aloitettiin järjestämällä kyläkokous 6.9.2002, jonka Lantulan seudun kyläyhdistys ry kutsui koolle. Pian tämän jälkeen tehtiin kyläkysely, joka tuotti 33 vastausta. Kyläsuunnitelma valmistui 2003.